14 Ocak 2017 Günü Büyük Kulüpte Etkileşim Çağında Satışın Yeni Kuralları Seminerini Gerçekleştirdik

Dünyada, son birkaç yıldaki müthiş bir teknolojik değişime ve bunun sonucu olarak da dönüşüme şahit oluyoruz. Moore kanununda da belirtildiği üzere, değişimin ivmesi çok artmış durumda ve artmaya da devam edecek. Teknolojide bu değişimler yaşanırken, insanlar da değişiyor çünkü yeni gelen nesillerin (1980’den sonra doğan Y ve Z jenerasyonları) istek, beklenti ve yaşam şekilleri, önceki nesillerden (1963 öncesi doğan X ve baby boomers) oldukça farklılaşıyor.

Bu farklılaşmayı gören ve bugün adına “Dijital Dönüşüm” dediğimiz akıllı değişimi gerçekleştiren firmalar, başarı şansını arttırabiliyor. Bu değişimin farkında olmayan veya eski yetersiz alışkanlıklarında direten firmaların, dönüşümü gerçekleştiren firmalara karşı başarılı olma imkanları gittikçe azalacak.

Verilen bu seminerde öncelikli amaç, bu değişimin gerekliliği konusunda farkındalık yaratmak ve eskiyen kurallarla yeni kuralları katılımcılarla paylaşmaktı. Bunun için ilgili konu şu başlıklar altında ele alındı:

 • Değişen Satın Alma Şekli
 • Yeni Nesil Müşteri
 • Sık Yapılan Hatalar
 • Pazaryerindeki Değişim
 • Satışın Eski Kuralları
 • Satışın Yeni Kuralları
 • Satış Sinyalleri
 • NewsJacking
 • Kişisel Satış
 • Sosyal Ağ Yönetimi

Etkileşim çağında yeni kurallara geçmek çok hayati önem taşıyor; aksi halde artık iş yapamaz hale geleceğiz. Bu konuda ön yargılardan kurtulmak ve teknolojiden korkmamak gerekiyor.

Seminerde aktarılan sunumu indirmek için tıklayınız.